برچسب:

نمایش "شب روی سنگفرش خیس"،نوشته اکبر رادی،طراح و کارگردان میکائیل شهرستانی